AI 2041: Ten visions for our future

Penguin
450.000₫
Thông tin sản phẩm đang được cập nhật.
Số lượng
Chat ngay với chúng tôi: Facebook

Sau AI Superpowers mà M cũng đã từng bán, lần này nguyên Chủ tịch Google Trung Quốc Lý Khai Phục (Kai-Fu Lee) hợp tác cùng Trần Thu Phàm (Qiufan Chen, cử nhân Bắc Đại, từng làm cho Google Trung Quốc xong bỏ ngang đi viết truyện và cực kỳ thành công) mang đến cho chúng ta phác họa thế giới 'khoa học viễn tưởng' qua 10 truyện ngắn.

𝘚𝘢𝘵𝘺𝘢 𝘕𝘢𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢, 𝘊𝘌𝘖 𝘔𝘪𝘤𝘳𝘰𝘴𝘰𝘧𝘵: 𝘒𝘦̂́𝘵 𝘩𝘰̛̣𝘱 𝘨𝘪𝘶̛̃𝘢 𝘭𝘰̂́𝘪 𝘬𝘦̂̉ 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘨𝘪𝘢̀𝘶 𝘵𝘳𝘪́ 𝘵𝘶̛𝘰̛̉𝘯𝘨 𝘵𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘮𝘰̂𝘯, 𝘩𝘢𝘪 𝘵𝘢́𝘤 𝘨𝘪𝘢̉ 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝘩𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘢 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 𝘵𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘭𝘢𝘪 𝘴𝘰̂́𝘯𝘨 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘷𝘦̂̀ 𝘈𝘐, 𝘷𝘶̛̀𝘢 𝘵𝘩𝘰̉𝘢 𝘴𝘶̛̣ 𝘵𝘰̀ 𝘮𝘰̀ 𝘭𝘢̂̃𝘯 𝘭𝘢̂̃𝘯 𝘯𝘰̂̃𝘪 𝘴𝘰̛̣ 𝘩𝘢̃𝘪 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘩𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘢. 𝘛𝘩𝘢̣̂𝘵 𝘴𝘶̛̣ 𝘩𝘶́𝘵 𝘩𝘰̂̀𝘯.

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Messenger
popup

Số lượng:

Tổng tiền: